befattning

befattning
substantiv
1. ansættelse, embede
2. det at befatte sig med noget

Ella är dels medlem i juryn dels har hon en annan viktig förtroendebefattning

E. er både jurymedlem og så har hon også et andet vigtigt tillidshverv

chefsbefattning; kyrkoherdebefattning; toppbefattning

chefsstilling; præsteembede; topstilling


Svensk-dansk ordbog. 2013.

Look at other dictionaries:

 • befattning — • anställning, ämbete, tjänst • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete • funktion, tjänstgöring, befattning, uppgift, uppdrag, göromål • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

 • ta befattning med — • blanda, sig, lägga sig i, ingripa, ta befattning med …   Svensk synonymlexikon

 • ämbete — • plats, tjänst, befattning, arbete, jobb, ämbete • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

 • tjänst — • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete • funktion, tjänstgöring, befattning, uppgift, uppdrag, göromål • anställning, tjänst, ämbete, syssla, funktion, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

 • anställning — • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

 • arbete — • effekt, prestation, kraft • möda, ansträngning, strävan, verksamhet • arbete, verksamhet • verksamhet • göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla, uppdrag, angelägenhet • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete …   Svensk synonymlexikon

 • blanda sig — • blanda, sig, lägga sig i, ingripa, ta befattning med …   Svensk synonymlexikon

 • blanda sig i — • blanda, sig, lägga sig i, ingripa, ta befattning med • lägga sig i …   Svensk synonymlexikon

 • funktion — • funktion, tjänstgöring, befattning, uppgift, uppdrag, göromål …   Svensk synonymlexikon

 • ingripa — • blanda, sig, lägga sig i, ingripa, ta befattning med …   Svensk synonymlexikon

 • intervenera — • blanda, sig, lägga sig i, ingripa, ta befattning med …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”